Bild på skulptur på kalvängen

I kommunmedborgarnas tjänst – sedan 1967

Tranemobostäder finns i det vackra Tranemo kommun i det sydostligaste hörnet av Västergötland och Västra Götalands län. Här finns 160 sjöar och vattendrag, flera naturreservat och ett aktivt frilufts- och föreningsliv. Med knappt 800 lägenheter och ett varierat utbud av lokaler, är vi kommunens största fastighetsägare och helägda av Tranemo kommun. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt boende och att medverka till att det skapas en god social gemenskap i våra områden. Det här arbetar våra 20 medarbetare med varje dag: att leverera god service för att våra hyresgäster ska få ett tryggt, trivsamt och hemtrevligt boende. Hemma är bäst! Så ska det vara att bo hos oss.

 

Hur började det?
Tranemobostäders ursprung finns i flera enskilda kommuner och stiftelser: Stiftelsen Dalstorpshus, Stiftelsen Limmaredshus, Länghems landsortskommun som själva byggde och förvaltade sina bostäder, och Stiftelsen Solgårdsbostäder i Tranemo. Det byggdes mycket i Tranemo på 1950- och 60-talet. Textilindustrin var stor under denna period med tillverkning av bland annat jeans och blåkläder. 1967 gick landsortskommunerna Limmared, Länghem och Tranemo samman till en kommun och hyresbostäderna i dessa kommuner och stiftelser gick över till Stiftelsen Solgårdsbostäder. I samband med den stora kommunreformen 1974 anslöt sig även Dalstorp till Tranemo kommun. Stiftelsen Dalstorpshus med sina cirka 120 lägenheter gick då upp i Stiftelsen Solgårdsbostäder.1993 ombildades Stiftelsen Solgårdsbostäder till Tranemobostäder AB.

 

Hur vill du bo?
Tranemobostäder har idag ett varierat utbud av bostäder i tio av kommunens 14 tätorter: radhus med egen täppa, flerfamiljshus, loftgångshus, modernt och lite äldre. En stor del av våra hus har naturen inpå knuten.2018 påbörjade vi nybyggnationen av Selahavet i Tranemo, 18 lägenheter med hög standard och öppen planlösning med naturen inpå knuten. Intresset för de 18 lägenheterna var stort och styrelsen för Tranemobostäder, beslutade därför att gå igång även med nästa etapp, ytterligare sju lägenheter. 


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg