Bild på radhus

Uthyrningspolicy
 

Grundkrav för att hyra lägenhet

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Du skall ha en fast disponibel inkomst som är tillräcklig för att kunna klara av hyran för den bostaden som du är intresserad av.
 • Du skall ej ha betalningsanmärkningar eller andra oreglerade skulder.
 • Du är skötsam och kan visa goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar.
 • Du rekommendedras att ha en hemförsäkring under hela hyrestiden

Krav på inkomstnivå

Tranemobostäder vill att våra hyresgäster långsiktigt ska kunna bo kvar i våra lägenheter, och inte hamna i situationer där man får svårt att betala hyran. Av den anledningen tittar vi  på inkomst i förhållande till hyran. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans, ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå. Grundregeln är att de disponibla inkomsten efter betald hyra minst ska motsvara det av Riksdagen fastslagna normalbeloppet. Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga.

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet.
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning.
 • Studiemedel och/eller CSN-lån.
 • Pension.
 • Inkomst från kapital.
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg.
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)
 • Underhållsbidrag, underhållsstöd.
 • Försörjningsstöd godkänt av Tranemo kommun.

Angiven inkomst ska kunna styrkas.

Antal boende i lägenhet

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. Vi har antagit en norm för hur många människor som får bo i en och samma lägenhet.

 • 1 rum och kök eller minst 49 kvadratmeter: max 2 personer.
 • 2 rum och kök eller minst 70 kvadratmeter: max 4 personer.
 • 3 rum och kök eller minst 90 kvadratmeter: max 6 personer.
 • 4 rum och kök eller minst 110 kvadratmeter: max 8 personer.
 • 5 rum och kök eller minst 120 kvadratmeter: max 10 personer.

Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt medgivande från Tranemobostäder låta fler än det antal personer som hyreskontraktet avser samtidigt bo i lägenheten.

Redan hyresgäst hos Tranemobostäder

Om du redan bor hos oss och vill söka annan lägenhet hos oss:

 • Skall du ha bott hos oss i minst två år, undantag kan göras om särskilda skäl finns.
 • Skall du ha betalt hyran och eventuella andra fakturor i tid.
 • Skall du inte ha upprepat stört din omgivning.
 • Skall du ha skött din lägenhet utan några större anmärkningar. Det görs en kontroll av nuvarande lägenhet före avtalsskrivning på ny lägenhet.
 • Skall du ha godkänd inkomst för att klara hyran i sökt lägenhet. En ny kreditupplysning tas.
 • Du har tre månaders uppsägningstid för din nuvarande lägenhet.

Tranemobostäder AB förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

Tilldelning av lägenhet

Tranemobostäder AB tillämpar kösystem för tilldelning av lägenhet. För att kunna söka lägenhet hos Tranemobostäder AB måste den sökande först registrera sig som bostadssökande digitalt på Mina Sidor via Tranemobostäders hemsida  www.tranemobostader.se. Sökande kan registrera sig i bostadskö från den dag sökande fyllt 16 år men ska ha fylllt 18 år för att få teckna hyreskontrakt. Din intresseanmälan måste förnyas en gång per 365 dagar för att du inte ska falla ur systemet. Anmälan förlängs automatiskt varje gång du är inloggad på "Mina Sidor" på vår hemsida. Om kötiden inte förnyas inom 365 dagar avregistreras den automatiskt den automatiskt. Vi skickar inte ut någon påminnelse om att förnya kötiden till de som står i vår kö. Samtliga lediga lägenheter läggs ut på Tranemobostäders hemsida. Varje lägenhet söks individuellt och om fler än en godkänd sökande finns erbjuds lägenheten till den med längst köpoäng. Efter det att tilldelning av lägenhet skett nollställs köpoängen.

Särskild hänsyn / Förtursregler

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • Medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos Tranemobostäder.
 • Det kan var inflyttande till kommunen som på grund av arbete,studier eller liknande behöver bostad. 
 • I fastigheten Rådde Gärde på Radhusvägen 3 i Länghem är åtta av de sjutton lägenheterna till för personer över 65 år.

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.


Frågor?
Kontakta våra uthyrare, Sandra och Kristina, på 0325-58 68 50 eller mejla trabo@tranemobostader.se


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg