Hand som

Du skyddas av GDPR

 
Våren 2018 trädde en ny EU-förordning i kraft – GDPR (General Data Protection Regulation). På svenska kallas den Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Orsaken till EU-förordningen är att skydda oss medborgare i den snabba teknikutvecklingen som pågår – det är vi som bestämmer vem vi släpper in i vårt privatliv på nätet, precis som vi bestämmer vem vi släpper in genom vår ytterdörr. GDPR gäller självklart även oss på Tranemobostäder. Här under hittar du all information om hur vi behandlar personuppgifter: GDPR (pdf) 

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter och vårt ansvar
En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person (namn, adress, kontaktuppgifter). När du söker bostad hos oss och/eller blir hyresgäst behöver vi förstås ha dina personuppgifter. Om du säger upp din lägenhet ligger personuppgifterna kvar en kort tid. Sen raderar vi informationen. Vi på Tranemobostäder är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi har dataskyddsombud på Sjuhärads Kommunalförbund som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. 

 

När du ställer dig i vår bostadskö
När du ställer dig i vår kö och under den tid som du står i bostadskön, samlar vi in dina personuppgifter för att kunna administrera din intresseanmälan. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Skulle dina uppgifter vara felaktiga, är vi tacksamma om du hör av dig till oss så rättar vi felen! 

 

Den dag vi erbjuder dig en bostad
När du blir erbjuden en bostad behöver vi fler uppgifter om dig, till exempel ekonomi, anställning, hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Då gör vi bland annat en kreditupplysning och ber dig om referenser från nuvarande boenden och om anställningsintyg. Eftersom vi är ett kommunalt bostadsföretag omfattas vi av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv och gallrar enligt vår dokumenthanteringsplan. 

 

När du hyr hos oss
När du blir hyresgäst hos oss använder vi dina personuppgifter för att kunna sköta våra uppgifter som hyresvärd. Vi behöver till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, eller när vi tar in uppgifter om förbrukning av el, vatten och värme. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service och för att våra underleverantörer, till exempel bredbandsbolag, försäkringsbolag, elbolag eller ett företag som ska reparera något i din lägenhet, ska kunna erbjuda dig och leverera sina tjänster. Personuppgifter är också nödvändiga om det förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. 

 

Du har rätt att säga nej
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Ser du att vi har felaktiga uppgifter rättar vi självklart dessa. Om du inte vill att dina personuppgifter ska lämnas till våra underentreprenörer som tillhandahåller tjänster, kan du när som helst meddela oss detta. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag. Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten IMY har du rätt att klaga. Det kan du antingen göra till oss eller till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten IMY.


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg