Uppsägning av kontrakt

Vill du säga upp ditt kontrakt gör du det enklast via Mina Sidor. Det går också bra att kontakta oss på uthyrningen för att meddela din uppsägning. För att din uppsägning ska gälla behöver vi få din underskrift på baksidan av ditt kontrakt inom 1 vecka efter att du muntligt meddelat oss.

 


Uppsägning av lägenhet
Uppsägningstiden för lägenheter är 3 hela kalendermånader. Det innebär att vi måste ha uppsägningen hos oss senast sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden startar från och med den första kalenderdagen i nästkommande månad. Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägningstid,

 

Uppsägning av P-plats med eller utan motorvärmare
Vi hyr ut P-platser både med och utan motorvärmare. Kontraktet förlängs automatiskt med 12 månader om inte den sägs upp minst 1 månad innan den innevarande 12-månadersperioden löper ut. Undantag är då om din lägenhet sägs upp, då sägs P-platsen upp i samband med det.

 

Uppsägning av garage
För garage är uppsägningstiden 3 hela kalendermånader. Vi måste ha uppsägningen hos oss senast sista vardagen i månaden, för att uppsägningstiden på tre månader ska börja räknas från och med den första i nästkommande månad.



Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg