Information, tips och regler

Här hittar du information om ditt ansvar som hyresgäst, tips om ditt boende och regler som du bör följa  när du bor  hos oss på Tranemobostäder. Du är självklart välkommen att kontakta oss på mejl eller via telefon om du har frågor. 


 
 
 


 
 
 


 
 
 

Ta hand om din lägenhet
Det är du som hyresgäst som ansvarar för att sköta om din lägenhet. Här finns ett antal punkter att tänka på:

 • Frosta av kyl och frys regelbundet (om de inte är självavfrostande).
 • Spisen ska hållas ren (ugn, spisplattor/spishäll och bakom spisen).
 • Köksfläkten fungerar bättre och du minskar brandrisken om denna hålls ren. Det gäller även fettfiltret i fläkten, som behöver göras rent minst en gång i månaden.
 • Golvbrunnen i badrummet behöver rensas för att det inte ska bli stopp i avloppet och lukta illa.
 • Vattenlåset på avloppsröret under tvättstället och under diskhon hindrar dålig lukt från att komma upp. Dessa måste rensas ibland.
 • Kontrollera och gör rent alla ventiler i lägenheten. För att du ska få en god ventilation är det mycket viktigt att ventilerna inte är igentäppta,
 • Kontrollera funktionaliteten och batteriet i brandvarnaren!
  Alla våra lägenheter är utrustade med en brandvarnare, men du som lägenhetsinnehavare är skyldig att kontrollera att den fungerar.
 • Se till att brandfilten, som vi har utrustat alla våra lägenheter med, ligger på ett ställe där du lätt kommer åt den.
 • Elsystemet i din lägenhet tål inte hur mycket belastning som helst. Om du belastar det för hårt, genom att ha många elektriska apparater igång samma samtidigt, kan säkringar gå sönder och strömmen bryts. Om detta händer får du byta propp i elskåpet (om du har ett äldre proppskåp) eller trycka upp säkringsknappen (om du har automatsäkringar).Exempel på apparater som drar mycket ström är kaffebryggare, vattenkokare och hårtork.


Att förebygga brand
Vi vill alla undvika brand i våra fastigheter. Du som bor där har ett stort ansvar att hjälpa till i det förebyggande arbetet. Brandfilt och brandvarnare finns i alla lägenheter. Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för skötseln av brandvarnaren och att den fungerar.

 • Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar.
  Testa den genom att trycka in testknappen.
  Den ger ifrån sig en larmsignal om den fungerar.
 • Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen.
  För att komma ihåg kan man bestämma en viss dag, till exempel första advent.
 • Har du en optisk brandvarnare,
  behöver du ta loss den för att se bäst-före-datumet på brandvarnarens baksida.
 • Ny brandvarnare beställs på vårt kontor.

Matlagning kan ofta orsaka brand. Börjar det brinna i en kastrull – släck genom att lägga på ett lock. Använd aldrig vatten till brinnande fett eller olja! Rengör spisfläkten regelbundet. I fläktfiltret samlas fett och fett är mycket lättantändligt.

  

Se över elutrustning och lampor. 
Glapp i kontakter, blinkande lysrör, trasiga vägguttag, säkringar som ofta går sönder – allt det där kan orsaka kortslutning och i värsta fall en gnista som gör att det börjar att brinna. Hör av dig till oss så ger vi dig råd. Damm bakom kyl och frys är viktigt att hålla borta. Dammsug!

 

Trapphusen är din väg ut och Räddningstjänstens väg. 
Därför får du inte förvara saker i trapphuset, dels för att inte blockera framkomligheten och dels för att inte riskera brand. Brand i trapphus får allvarliga konsekvenser. Detta gäller även källare, vindar och tvättstugor. Som fastighetsägare är vi skyldiga att se till att allmänna utrymmen inte är blockerade. Hittar vi saker i dessa utrymmen måste vi därför ta bort dem.

Håll källare, vind och garage låsta för att undvika anlagda bränder. 
Skaffa gärna släckutrustning, kanske en handbrandsläckare att ha i lägenheten. Brandfilt har vi redan ordnat.


Trivsel och trygghet – gemensamma regler för alla våra hyresgäster
Att bo i flerfamiljshus innebär en närhet som skapar trygghet och gemenskap, men som också kräver att vi respekterar varandra och visar hänsyn. Vi är alla olika, vi uppskattar olika saker, vi har olika arbetstider, vi tycker inte att samma saker är viktiga. Men om vi tänker på det och visar hänsyn till varandra – i synnerhet när det gäller ljud och gemensamma utrymmen – får vi en trivsam fastighet där vi bor bra och trivs ihop. För att det ska vara tydligt har vi ett antal regler för våra fastigheter, som är gemensamma för alla våra hyresgäster.

 

Tystnad uppskattas när vi bor nära varandra. Mellan kl 22.00 och 07.00 ska du ta extra hänsyn genom att hålla musik på en låg nivå, och avstå från ljudliga aktiviteter som diskmaskiner, snickrande och borrande eller annat.

 

Ska du ha fest? Då rekommenderar vi att du förvarnar dina grannar. Det uppskattas och som granne är man beredd på att det just den här kvällen kan låta lite mer än vanligt. Men fest varje dag i veckan eller ens varje helg kommer förstås inte att uppskattas av grannarna.

 

Balkonger är fantastiska! 

Det tycker nog vi alla, men för att alla ska kunna njuta av balkonglivet, behöver vi ta hänsyn till våra grannar.

 • Skaka inte mattor från fönster eller balkong, gå ner till gården istället. Dina grannar under dig uppskattar inte att få ditt damm på sin balkong eller in genom sina fönster.
 • Blomlådorna ska vara på insidan av balkong- eller altanräcket, för att inte riskera att ramla ner på någon under eller läcka vatten när vi vattnat.
 • Att grilla på balkongen innebär grillos hos grannarna och en stor brandfara för fastigheten. Det är därför förbjudet. Grilla på gården istället.
 • Fåglar är fina – det tycker många av oss. Men vi vill inte ha dem på våra balkonger eller inpå fastigheterna. Det blir mycket fågelbajs och skräp, som i sin tur drar till sig skadedjur. Undvik därför att mata fåglar intill husen.

 

Rökning i våra fastigheter tycker vi på Tranemobostäder inte om. Det gäller även i lägenheterna. Röklukt sprider sig snabbt genom ventiler och fönster in till grannarna. Röksanering av lägenheter är dessutom mycket kostsamma. Vi är därför tacksamma om du inte röker på balkongen eller direkt utanför porten. Det är trevligt att mötas av en ren entré. Rökning av absolut förbjuden i alla gemensamma utrymmen!! (hyresgästlokal, källare, vindar, cykelförråd, tvättstuga, trapphus och entré). 


Anmäl fel i din lägenhet
om det uppstår en skada eller något går sönder. Gör Felanmälan omedelbart, för att undvika att skadan blir större. I värsta fall kan du bli ersättningsskyldig om du inte felanmält i tid. 


Blir du utelåst utanför kontorstid
kan Securitas hjälpa dig. Du måste visa upp legitimation för att vakten ska låsa upp din lägenhet och det kostar 550 kr. Du får en faktura direkt av Securitas. Ring på telefon 010-470 53 00.


Upprepade och allvarliga störningar
ser vi mycket allvarligt på och som hyresvärd, är vi skyldiga att se till att störningarna slutar. Hyresvillkoren är tydliga liksom hyreslagen. Fortsätter man att störa trots tillsägelse riskerar man uppsägning. Upplever du att du har en granne som stör? Prata med hen och förklara situationen – kanske är din granne inte medveten om att hen stör. Hjälper inte detta ska du ta kontakt med oss på Tranemobostäder. 


 

Securitas ser till våra fastigheter varje natt året runt. 
Bevakningen ska i första hand vara brottsförebyggande, för att till exempel minska riskerna för bilinbrott och skadegörelse. Men samarbetet gäller även störningsjour. Om det uppstår störningar, som exempel, bråk i eller utanför en lägenhet eller fastighet, hjälper Securitas oss att avhjälpa störningen. Störningar faktureras den som stör.   


Gemensamma tvättstugor
Den största andelen av våra fastigheter har gemensamma tvättstugor. Här finns regler att följa för att det ska bli en bra upplevelse för alla.

 • Du kan enbart boka en tvättid åt gången.
 • Alla fastigheter med gemensamma tvättstugor har tvättider som ska följas, men de är i dagsläget olika. Kolla i din tvättstuga vad som gäller hos dig.
 • Du får inte:
  • Färga kläder i tvättmaskinerna
  • Tvätta mattor eller andra tunga föremål. För detta finns grovtvättmaskin
  • Tvätta BH utan att använda tvättpåse (byglarna fastnar i maskinen)
  • Röka i tvättstugan
  • Ta med husdjur till tvättstugan
 • Gör rent när du är klar för att personen efter dig ska mötas av en ren och fin tvättstuga. Städutrustning finns i varje tvättstuga. Läs på instruktionerna i tvättstugan vad och hur du ska städa.

 

Självdoserande tvättmaskiner finns i vissa fastigheter. 
Flytande tvättmedel (Svanen-märkt och godkänt av Astma- och Allergiförbundet) finns redan i maskinen och maskinen fyller på exakt den mängd tvättmedel som behövs. OBS! Pulvertvättmedel förstör maskinen och får inte användas. Gör du detta riskerar du dessutom att få svarta prickar på din tvätt. De självdoserande tvättmaskinerna är också mer effektiva i sin centrifugering – tvätten torkar snabbare. Det finns fler fördelar: du slipper bära hem tunga paket med tvätt- och sköljmedel från affären och bära ner dem till tvättstugan. Du slipper göra ren tvättmedelsfack från tvättmedelsrester och mögel. Överdoseringen av tvättmedel minskar vilket sparar miljön (övergödning av vattendrag t ex).En sista sak: kasta en blick i tvättstugan innan du går. Ser det snyggt ut? Skulle din granne hålla med dig? Då är allt bra. Tack för hjälpen!


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg