Somrig bild utanför solgårdsgatan

Kundnöjdhet

Hyresgästernas svar i kundundersökningar är mycket viktiga. Datan används på alla styrelsemöten, alla månadsmöten för medarbetarna, och alla ledningsgruppsmöten, för att vi på bästa sätt ska förstå kundernas preferenser. Kundundersökningen skickas ut varje månad och görs i enkätform. Detta gör vi för att se om det skett någon attitydförändring och för att stämma av att vi arbetar på rätt sätt. Enkäten går att besvara i pappersform eller via internet, alla inkomna svar följer vi i realtid via vårt analysverktyg. För att få en så bra bild som möjligt av vad våra hyresgäster tycker om oss är alla svar viktiga – oavsett om man är nöjd eller inte. Undersökningen är fullständigt anonym.

* Siffran visar andelen nöjda hyresgäster senaste 12 månaderna och uppdateras varje vecka.


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg