2024 års hyresförhandlingar klara.

Den 29 april har parterna undertecknat det beslut som togs i Hyresmarknadskommittén den 15 april, om en hyresjustering för samtliga Tranemobostäders lägenheter med 5,55 % från den 1 januari 2024. Hyresökningen innebär att fem månaders retroaktivitet kommer att fördelas ut på nästkommande månaders hyresavisering (juni, juli och augusti). Hyresgäst som avflyttar under tiden från och med maj månad 2024 ska senast vid avflyttningen erlägga kvarvarande retroaktivt hyrestillägg för sin lägenhet. Vid frågor gällande avisering av hyresökningen kontaktar ni våra uthyrare på telefon 0325-58 68 50.


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg