Image

Underhållsprojekt

Vi underhåller våra fastigheter
Vi har ett antal underhållsprojekt igång och ytterligare finns i planerna. Som fastighetsföretag  är fastighetsunderhåll en löpande verksamhet. 

Följande projekt pågår just nu:

 

Grimsås: Norra vägen 3
Vi gör omfattande renoveringar av fastighetens utsida.

 • Byte av taktegel
 • Byte av fönster till moderna treglas med aluminiumklädd utsida
 • Byte av eternitskivor till liggande träpanel. Vi passar också på att tilläggsisolera.
 • Byte av vindskivor, som plåtkläds
 • Omklädning av alla plåtdetaljer som t ex skorstenar och snörasskydd
 • Byte av hängrännor och stuprör
 • Byte av balkonger på baksidan och nya uteplatser på framsidan
 • Dränering av huset runt om
 • Ny utemiljö med nya gräsytor och plattor på gångar

 

Tranemo: Backagatan 9
Här gör vi också omfattande renoveringar.

 • Byte av taktegel
 • Omklädning av plåtdetaljer
 • Byte av fönster till moderna treglas med aluminiumklädd utsida
 • Vi kommer att riva de gamla balkongerna för att 2019 sätta upp nya

 

Dalstorp: Torgvägen 2

 • Vi byter taktegel
 • Lagar och klär om skorstenar med plåt

 

Dalstorp: Torgvägen 1

 • Vi byter taktegel
 • Lagar och klär om skorstenar med plåt
 • Byte av fönster till moderna treglas med aluminiumklädd utsida

 

Dalstorp: Furuvägen 1

 • Vi byter taktegel
 • Lagar och klär om skorstenar med plåt