Ombyggnation av Solgårdsgatan

Solgård i omvandling

Bekväma hyresrätter i lummigt grönområde nära service och kommunikationer
I oktober 2020 gick startskottet för Tranemobostäders stora projekt-omvandling av Solgård till moderna, attraktiva och energieffektiva hyresrätter med hög boendekomfort. Det är utan tvivel ett stort renoveringsprojekt, men egentligen mycket mer än så. Vi kallar det för omvandling. Vi omvandlar fastigheterna 5-15 till modern standard och hög boendekomfort. Vi börjar med 9 och 11, och fortsätter sedan med övriga fyra punkthus, två hus per år.

 

Hög boendekomfort i de nya Solgårdshusen.

 • Vi installerar hiss för att öka tillgängligheten.
 • Entréerna byggs om till ljusa i glas. 
 • Nya, större och inglasade balkonger till samtliga lägenheter (även de ettor som inte har balkong idag).
 • Vi byter kök och badrum i alla lägenheter. 
 • Ytskikt renoveras eller byts.
 • Inomhusmiljön blir tystare och boendekomforten ökar, när lägenhetsdörrar byts till ljud- och brandklassade säkerhetsdörrar, fönstren byts till 3-glas och tak och fasader tilläggs isoleras.
 •  Vi byter stammar (vatten- och avloppsledningar), alla elinstallationer och installerar ny ventilation.
 • Vi byter utseende på fastigheterna med nya fasadskivor.
 • Vi dubblerar antalet tvättstugor till sex stycken, en i varje hus. 
 • Alla gemensamma utrymmen fräschas upp.
 • Vi bygger återvinningsrum, för sortering av avfall (matavfall som blir biogas eller biogödsel och det brännbara).

Bild på broschyr om solgårdsgatan 5-15

broschyren(pdf) om Solgård får du mer information om lägenheterna och om fastigheterna. I faktabladet(pdf) kan du se hyrorna för de olika lägenheterna. 

Intresserad av bekväma hyresrätter på Solgård?

Mejla solgard@tranemobostader.se eller ring och prata med Sandra 0325-58 68 50, för att sätta upp dig i intresselistan. Du kan också läsa på Boplats Sverige  vilka lägenheter som vi har lediga just nu. 

1 rok

1 rok med sovalkov

2 rok

3 rok

Det var på Solgård det började
Det första huset på Solgård, Solgårdsgatan 9, byggdes 1955, nästa hus 1957. Därefter uppfördes ett hus om året på Solgårdsgatan fram till 1967. Textilindustrin var stor under denna period med tillverkning av bland annat jeans och blåkläder. Efter krigsslutet stod Sverige med en intakt industri och livsstilspåverkan från USA började växa, där jeansen var en del. Den växande industrin behövde arbetskraft och arbetskraften behövde någonstans att bo. Punkthusen på Solgårdsgatan blev starten på Stiftelsen Solgårdsbostäder, som 1993 blev Tranemobostäder. 2020, 65 år senare, är det dags att ta nästa stora steg. Vi omvandlar fastigheterna 5-15 till modern standard och hög boendekomfort. Vi börjar med 9 och 11 och fortsätter sedan med övriga fyra punkthus, två hus per år.

 

50-talshusen blir hållbara
Hus från 50- och 60-talen, som inte renoverats, är sällan energieffektiva. Tillgången till energi var god på den tiden och medvetenheten om hållbarhet väldigt begränsad. Idag vet vi mycket mer, när vi bygger och bygger om är målet att minimera klimatavtrycket så mycket som möjligt. I omvandlingen av Solgård är därför hållbarhetsaspekten viktig. Vårt beslut att renovera och bygga om är ett led i vårt hållbarhetsarbete. Att ta tillvara och förbättra det som finns är mer hållbart än att riva och bygga nytt. Ventilationen går från självdrag till fläktdriven, balanserad till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Det minskar kallraset och ökar boendekomforten. Med solceller på taken ökar vi andelen förnybar energi. Solcellsanläggningarna kommer tillsammans att producera cirka 39 000 kWh el/år. Elen kommer framför allt att användas till fastighetselen (hissar, belysning, tvättstugor, värme och så vidare).Överskottselen exporteras ut på det allmänna elnätet. Hissarna som installeras är energisnåla och har 50 procent lägre energianvändning än en traditionell hiss.

 

Vi bygger in tillgänglighet

 • Hiss till alla våningsplan inklusive källaren
 • Entrén i gatunivå
 • Bredare dörrar
 • Trösklar ersätts med rundade övergångar mellan rummen. Tröskeln till badrummet är kvar, men görs så låg som möjligt.
 • Badrummen har bredare dörrar och är möblerad för att skapa så mycket golvutrymme som möjligt.
 • Lägre tröskel till balkongen.


Sambarbetspartners
Vi har upphandlat RO-gruppen som vår byggpartner i arbetet med solgårdsgatan. BSV Arkitekter och Ingenjörer AB hjälper oss med byggprojektledningen.

Solgårdsgatans bopärmframsida

Läs mer om boendet i vår nya bopärm(pdf).