Image

Vår företagsledning och styrelse

Tranemobostäder leds operativt av en ledningsgrupp, där VD:n är ytterst ansvarig. VD:n rapporterar i sin tur till styrelsen, som utses av kommunfullmäktige, enligt den aktuella mandatfördelningen. 

.

FÖRETAGSLEDNING

VD

Annika Björklund-Fagrell
0325-58 68 53
E-post

EKONOMI

Susanne Nordliden
0325-58 68 52
E-post

FÖRVALTNING

Tommy Persson
0325-58 68 57
E-post

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Jan-Erik Svenningsson (s)
0321-630 06
E-post

VICE ORDFÖRANDE

Hans Andersson (C)
0325-75020
070-677 09 01
E-post

STYRELSELEDAMOT

Leif Gustafson (S)
072-211 13 61
E-post

STYRELSELEDAMOT

Fredrik Eriksson
070-793 85 46
E-post

LEDAMOT

Hans Persson (m)
070-896 21 60
E-post

LEDAMOT

Marita Falk Axelsson (kd)
070-594 66 04
E-post

LEDAMOT

Göran Eksberg (s)
070-347 16 84
Mail