Bild på radhus

Så här går det till när du vill hyra av oss

Gemensamma regler för att hyra hos oss
Vi har en uthyrningspolicy som vi följer när vi fördelar våra lägenheter. Det är vi som fastighetsföretag som gör urvalet av hyresgäster, och vi vill då ha en helhetssyn vad gäller betalningsförmåga, skötsamhet och behov. Vi har rätt att ta särskild hänsyn i vissa fall, till exempel medicinsk hänsyn för personer som redan är hyresgäster hos oss, avtal med Tranemo kommun för socialt ansvarstagande, inflyttade hos företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling. Vi har också några kategoriboenden, som har särskilda regler.     


I fastigheten Rådde Gärde på Radhusvägen 3 i Länghem är åtta av de sjutton lägenheterna till för personer över 65 år.
   

Välkommen att ansöka lägenhet hos oss!

För att ansöka om lägenhet hos oss behöver du logga in på Mina Sidor med mobilt BankId eller med personliga inloggningsuppgiftger och fyll i alla uppgifter för vår ansökan till bostadskö. Därmed står du i vår bostadskö. För att du sedan ska stå kvar i kön måste du logga in på Mina Sidor årligen, inom 365 dagar från ansökningsdagen/förnyelsedagen. Du kan se på din sida när du senast måsta logga in nästa gång.

 

Viktiga grundkrav
För att kunna teckna ett hyreskontrakt med oss måste du uppfylla vissa grundkrav:

 • Du har fyllt 18 år (men du får sätta upp dig som sökande från den dag du fyllt 16 år).
 • Du har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Du är skötsam och kan visa goda referenser från tidigare hyresvärdar.
 • Du har en fast disponibel inkomst som täcker hyran för lägenheten som du sökt.
 • Du har inga betalningsanmärkningar eller andra oreglerade skulder.


Observera att vi alltid tar kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande. När du söker lägenhet hos oss medger du samtidigt att vi får göra en kreditupplysning på dig. Skulle du ha en mindre betalningsanmärkning kan du ändå få ett erbjudande om lägenhet, mot en godtagbar borgen eller en bankgaranti. Det är Tranemobostäder som avgör om borgen eller bankgarantin är tillräcklig.

 

Tillräcklig inkomst för att klara hyran
Vi vill att våra hyresgäster långsiktigt ska kunna bo kvar i sina lägenheter, och inte hamna i situationer där man får svårt att betala hyran. Därför tittar vi alltid på inkomst i förhållande till hyran. Är ni två som kommer att hyra lägenheten, och stå gemensamt på kontraktet tittar vi på er gemensamma inkomst. Som inkomst godkänner vi följande:

 • Lön från arbete (anställning eller egen näringsverksamhet)
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Tranemo kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan, till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning.

 

Antal personer boende i lägenheten
Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

 • Ett rum och kök: max två personer
 • Två rum och kök: max fyra personer
 • Tre rum och kök: max sex personer
 • Fyra rum och kök och större: max åtta personer

Som hyresgäst förbinder du dig att inte låta fler personer bo i lägenheten än hyreskontraktet tillåter. 

 


Du som redan hyr hos oss
Bor du hos oss idag men vill flytta till en annan lägenhet? Då tittar vi på följande punkter förutom kraven ovan:

 • Du har bott hos oss i minst två år.
 • Du har betalt hyran i tid.
 • Du har inga upprepade störningsanmärkningar.
 • Du har tagit hand om din lägenhet (vi besiktigar din nuvarande lägenhet innan en eventuell avtalsskrivning på en ny lägenhet).
 • Eventuella skulder efter besiktningen är betalda före kontraktsskrivning.

Tänk också på att uppsägningstiden är tre hela kalendermånader.

 


Frågor?
Kontakta våra uthyrare, Sandra och Kristina, på 0325-58 68 50 eller mejla trabo@tranemobostader.se


Adress
Tranemobostäder AB
Moavägen 12
514 32 TRANEMO

TranemoB logo neg