Bild på miljöhus
Sophus/hage/grönt sopkärl

Exempel på skräp du kan slänga på i vårt sophus/hage och eget grönt kärl är i är blöjor, diskborstar, disktrasor, små plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska. Tänk på att förpackningar absolut inte hör hemma i sopkärlet!

Gör en god gärning!

Har du kläder eller möbler du vill bli av med? Om dom är hela och rena kan du alltid lämna in kläderna till klädinsamlingen på miljöstationerna runt om i kommunen. Möblerna kan du lämna in till återbruk i Limmared.

Farliga avfall

Farligt avfall kör du själv till ÅVC Returen. Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färgrester, olja, kemikalier, parfymer och hårsprayer samt kvicksilver i exempelvis gamla termometrar. Här lämnar du också in el-artiklar, glödlampor och batterier.

Kompostera mera!

Matavfall sorteras i de bruna papperspåsarna i det bruna kärlet med hål i. Man får lov att slänga hushållspapper med matavfallet, INGET annat. Matavfallet blir sedan till biobränsle! 

Miljötips

Källsortering, skänka saker och energispartips
Miljön är en viktig fråga för oss alla. Genom att källsortera, skänka istället för att slänga och återvinna det som går att återvinna, bidrar du i det viktiga arbetet. Matavfall blir biogas och förpackningar blir nya produkter. Och totalt får vi mindre osorterade sopor att ta hand om. Varje fastighet har ett miljöhus eller en ”miljöhage” med sopkärl, där det finns tydliga instruktioner om hur du sorterar ditt hushållsavfall exempelvis plastförpackningar, metall, kartong, tidningar. Som hyresgäst är du skyldig att följa dessa instruktioner. Genom att slänga rätt och hålla rent bidrar du till att du och dina grannar får ett trevligt miljöhus.

 

Återvinningscentralen i Tranemo, ÅVC Returen

Har du stora kartonger från till exempel köp av elektronik eller möbler måste du själv ta dessa till ÅVC Returen, återvinningscentralen i Tranemo på Storgatan 78. Stora kartonger fyller upp våra återvinningskärl direkt, och det är därför inget som vi tar hand om.

 

Farligt avfall kör du själv till ÅVC Returen. Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färgrester, olja, kemikalier, parfymer och hårsprayer samt kvicksilver i till exempel gamla termometrar.

 

Skänka saker som du inte vill ha men som kanske någon annan vill ha, kan du till exempel göra på Butik Återbruk i Limmared. Du kan också lämna in sakerna i containrar på ÅVC ReturenAndra större saker som du vill bli av med kör du till också till ÅVC Returen. Detta gäller till exempel stora kartonger som vi nämner ovan, madrasser, täcken och möbler. Läs och lär dig mer om avfall på sopor.nu

 

Spara energi

Genom att vi alla använder mindre mängd energi sparar vi ofantligt på miljön – den energi som vi inte behöver använda är den bästa insatsen vi kan göra. Här kan vi alla hjälpa till! Temperaturen i din lägenhet ska vara mellan 20 och 21 grader. Det är temperaturen i lägenheten som styr om ditt element går igång eller inte. Även om det är kallt ute kan ditt element vara svalt. Termostaten känner av temperaturen i lägenheten och ligger den mellan 20 och 21 behöver inte elementet gå igång. Vill du mäta temperaturen gör du det 1 meter från en yttervägg och 1 meter från golvet. Fönster och dörrar ska vara stängda. Om det är mindre än 20 grader under en längre tid, ber vi dig att kontakta oss med en felanmälan.

 Några tips för att spara energi

  • Täck inte för element med möbler, elementskydd eller gardiner – det hindrar värmespridningen i rummet.
  • Täck inte för termostaten på elementet. Då känner termostaten av en för hög temperatur och stänger av elementet.
  • Fäll ner persiennerna på natten eller dra för gardiner. Fönster släpper ut mycket värme och genom att täcka fönstren isolerar man.
  • Vädra kort och intensivt – fönster eller balkongdörrar ska stå öppna korta perioder. Annars kyler du ut lägenheten.
  • Säkra ett gott inomhusklimat! Låt ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften vara öppna. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten. Att ventilerna är öppna är också en förutsättning för att fukt inte blir kvar i lägenheten.
  • Belysningen står för en fjärdedel av hemmets energianvändning. Släck lampor när du inte är i rummet och när du går hemifrån. Använd LED-lampor så mycket du kan. LED-lampor är energisnåla.

Stäng av elektroniken med strömbrytaren istället för fjärrkontrollen. Standby-lägen (viloläge) kan i vissa apparater dra lika mycket energi som när de är påslagna.

Hand slänger batteri
Kundvärd sorterar i miljöhus