Tillsammans gör vi Solgård till ett tryggt område

 

Polisen i samverkan med Tranemobostäder och kommunen

Tillsammans gör vi Solgård till ett tryggt område

Vi storsatsar på Solgård, centralt och vackert beläget vid parken i Tranemo. 2020 inledde vi omvandlingen av Solgårdsgatan 5-15 till moderna, energieffektiva och trygga boenden för våra hyresgäster. Vi har precis inlett etapp 2.

Just trygghetsfrågan i Solgårdsområdet har under ett antal år varit en utmaning för oss som fastighetsägare och för kommunen som ansvarar för gatorna och parken. Tillsammans med polisen och kommunen har vi ett väl etablerat samarbete i Trygg och säker kommun. Nu kommer polisen genom Medborgarlöftet att utöka sina insatser. Målet är att öka tryggheten och bidra till en positiv utveckling i området.

– Det är ett område som idag upplevs som otryggt av invånarna. Nu vill vi vara med och ändra på detta, säger kommunpolis Sven Gardell.

Den första september undertecknades löftet, på plats på Solgårdsgatan, av polisen, kommunen och av Tranemobostäder. Löftet innehåller en rad trygghetsfrämjande insatser som kommer att genomföras i området.

– Vi vill öka tryggheten i området och kommer att börja med de som bor i de renoverade fastigheterna. Här kommer vi att informera och initiera grannsamverkan, säger kommunpolis Erica Pettersson.

Man kommer också att genomföra trygghetsronder, vandringar i området och narkotikasök med hund. Vi på Tranemobostäder kommer bland annat att bidra med lokalen på Solgårdsgatan 10, som kommer att vara en bas för polisen i Tranemo. Lokalen kommer också fungera som möteslokal, där våra hyresgäster, kommunen, polisen och vi på Tranemobostäder kan träffas och samverka.

Tillsammans kommer vi att göra Solgårdsgatan till en trygg plats att leva och bo på.

Medborgarlftet 2

Kommunpoliserna Erika Pettersson och Sven Gardell tillsammans med lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö,
Annika Björklund Fagrell, VD Tranemobostäder, Jan-Erik Svenningsson, ordförande Tranemobostäder och Anders Brolin, kommunstyrelsens ordförande Tranemo kommun.