Uppdatering på solgårdsgatan

Pågående arbeten som är igång är, taksarg som höjs på hus 11, fasaden ordnas på hus 9, kanalisation av installatörer görs i hus 9 & 11, rivning takhuvar, sätts upp gipstak hus 9 och glaspartier kommer in i entréer.
Kommande arbeten är tak till entréutbyggnader och fasad ordnas på hus 11 och regling i schakt i lgh.
Bilder från veckan
 här nedanför. Bilderna är tagna av RoGruppen
Ytterligare en sida har fått isolering & hattprofiler

Bild på solgårdshus fasad med isolering och hattprofiler på taken

Bild på renoveringen som utförts