Renspolning av vattenledningsnätet i centrala Tranemo

Under januari kommer företaget Svapipe att utföra renspolning av vattenledningsnätet i centrala delarna av Tranemo tätort på uppdrag av kommunens VA-enhet. 

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliten och förebygga problem med missfärgat vatten.

Läs mer om detta på kommunens hemsida:  www.tranemo.se