Beslut om elprisstöd

Beslut taget från regeringnivå att företag med fastprisavtal inte kommer att få elstöd utbetalat. Det innerbär att vi som fastighetsbolag inte kommer att betala ut någon retroaktiv ersättning till de hyresgäster som har elavtal via oss.